Macro-economische relevantie van een zesde Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Ten behoeve van de macro-economische onderbouwing van een eventuele zesde ALO heeft KBA een berekening gemaakt van de onvervulde vraag naar ALO-afgestudeerden binnen het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vanaf 2010. Daarnaast hebben de onderzoekers relevante ontwikkelingen in de omgeving van het onderwijs (o.a. breedtesportstimulering), die van invloed kunnen zijn op de onvervulde vraag naar ALO-afgestudeerden, geïnventariseerd.

Op basis van de analyse van bestaande data over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor leraren in het algemeen, en docenten LO in het bijzonder, en een analyse van mogelijke omgevingseffecten, concluderen de onderzoekers dat er in Nederland, macro-economisch gezien, voldoende ruimte is om een zesde ALO te starten. Een nieuwe opleiding zal niet ten koste gaan van de bestaande sportacademies.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Paul den Boer

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief