Macrodoelmatigheid bacheloropleiding Design& Build

In opdracht van Fontys Hogescholen in Eindhoven heeft KBA onderzoek gedaan naar de behoefte aan een bacheloropleiding Design & Build, waarmee Fontys beoogt technisch intelligent ontwerpers op te leiden. Onderzoeksvragen waren:

  • Hoe kan het beroepscompetentieprofiel Technisch Intelligent Ontwerper worden getypeerd en hoe ziet de blauwdruk van de bacheloropleiding Design & Build er uit?
  • Hoe doelmatig is de beoogde bacheloropleiding Design & Build?

Beide onderzoeksvragen zijn elk via een eigen aanpak beantwoord. Op de eerste plaats is beroepscompetentieprofiel dat door Fontys Hogescholen werd opgesteld, door KBA voorgelegd aan tien zogenoemde sleutelpersonen: personen die goed zijn ingevoerd op het gebied van de bouw. Op basis van hun commentaar is een korte typering gemaakt van het profiel èn van de beoogde opleiding. Beide documenten zijn vervolgens voorgelegd aan bedrijven die actief zijn in de bouw. Centrale vragen daarbij waren of werkgevers behoefte hebben aan medewerkers met het profiel van een technisch intelligent ontwerper en of ze dan ook behoefte hebben aan afgestudeerden van een opleiding Design & Build.

Slotconclusie is dat de vraag of er behoefte is aan een opleiding Design & Build, zonder meer bevestigend kan worden beantwoord.
De belangrijkste onderzoeksgegevens die tot die conclusie leiden, zijn:

  • Het profiel van de technisch intelligent ontwerper komt voor: momenteel worden dergelijke functionarissen vaak aangeduid met ontwerper, manager of adviseur;
  • De behoefte aan technische intelligent ontwerpers in de bouwbranche als geheel zal toenemen: volgens 1 op de 5 respondenten zelfs sterk;
  • Bijna 90 procent van de bedrijven zegt dat er behoefte is aan afgestudeerden van de opleiding Design & Build, volgens bijna 80 procent is dat tussen nu en 5 jaar al het geval, en volgens de rest daarna; de behoefte aan afgestudeerden is groot;
  • De beschrijving van de opleiding voldoet aan de eisen van de arbeidsmarkt aan een technisch intelligent ontwerper;
  • Een conservatieve schatting van de kwantitatieve vraag naar technisch intelligent ontwerpers laat zien dat er de komende jaren een behoefte is aan beroepskrachten met een dergelijk profiel van enkele honderden per jaar.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Eindrapport DI-onderzoek gemeentemedewerkers

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 30 mei 2023 Lees publicatie
arbeid

De inzet van buitenlands personeel in de TI

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief