Macrodoelmatigheid van de bacheloropleiding Farmakunde

Het Instituut voor Gezondheidszorg (IVG) van de Hogeschool Rotterdam is voornemens een nieuwe bacheloropleiding Farmakunde aan te bieden. De opleiding Farmakunde is gericht op vwo’ers, havisten, mbo’ers en zij-instromers. KBA heeft in opdracht van De Hogeschool de behoefte aan de voorgestelde bacheloropleiding Medische Hulpverlening in kaart gebracht.
Hiertoe zijn interviews gehouden met sleutelfiguren over het beroepsprofiel en de blauwdruk van de bacheloropleiding en is een enquête gehouden onder een netto steekproef van 192 organisaties (openbare en ziekenhuisapotheken, farmaceutische industrie en zorgverzekeraars).

In het onderzoek is naar voren gekomen dat

het beroepsprofiel van de farmakundige op de arbeidsmarkt wordt herkend en feitelijk voorkomt;
er op de arbeidsmarkt een duidelijke, licht toenemende, behoefte bestaat aan farmakundigen (de jaarlijkse arbeidsmarktvraag wordt geschat op 180 fte’s);
er in twee op de vijf arbeidsorganisaties reeds farmakundigen, of functionarissen met een daarop lijkend profiel werkzaam zijn én dat er een behoefte bestaat aan afgestudeerden van de bacheloropleiding Farmakunde.

Om in de behoefte aan afgestudeerden te voorzien is een jaarlijkse instroom van ca. 150 studenten nodig. De omvang van deze instroombehoefte vraagt, gelet op de gemiddelde instroom in de bestaande opleiding van de Hogeschool Utrecht, enerzijds om een uitbreiding van het de opleidingscapaciteit en biedt anderzijds ruimte voor een tweede bacheloropleiding Farmakunde.

Conclusie: de beoogde bacheloropleiding Farmakunde van de Hogeschool Rotterdam is zowel vanuit het arbeidsmarktperspectief als bezien vanuit de bestaande opleidingscapaciteit doelmatig te noemen. Met deze uitbreiding lijkt voorzien te zijn in de totale vraag op arbeidsmarkt in de komende jaren.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief