Macrodoelmatigheid van de bacheloropleiding Medische Hulpverlening

Met ingang van 1 augustus 2009 is de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 van kracht. Om in aanmerking te komen voor rijksbekostiging zal de beoogde nieuwe opleiding Medische Hulpverlening van de HU en de HAN moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 4.1 van de genoemde beleidsregel. Het door KBA uitgevoerde macrodoelmatigheidsonderzoek richt zich op de onderbouwing van de macrodoelmatigheidsaanvraag door de HAN en de HU voor wat betreft de voorwaarden b. en d. uit de beleidsregel:

  • In welke mate draagt de bacheloropleiding Medische Hulpverlening bij aan een door de Minister erkende behoefte op terreinen waarvoor de Rijksoverheid een bijzondere verantwoordelijkheid draagt (criterium b)?
  • Is er bij realisering van de opleiding sprake van nadelige effecten voor de bestaande onderwijsinfrastructuur inclusief het geaccrediteerde onderwijsaanbod van niet publiek bekostigde aanbieders (criterium d)?

Op grond van het uitgevoerde onderzoek is geconstateerd dat het het zeer aannemelijk is dat de bachelor-opleiding Medische Hulpverlening van de HU en de HAN over een substantiële mate van arbeidsmarktrelevantie en daarmee over macrodoelmatigheid beschikt. Verder is niet aannemelijk dat de bacheloropleiding van de HU en de HAN ten koste zal gaan van de bestaande opleidingeninfrastructuur. In het licht van de te verwachten personeelstekorten is de MH-opleiding eerder te zien als een complementair opleidingskanaal voor werkgevers dan als een bedreiging van bestaande opleidingen, waarvan een deel (SEH-verpleegkundige, esthesiemedewerker) niet in staat lijkt om structureel te kunnen voorzien in het afleveren van voldoende gekwalificeerde beroepskrachten.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief