Macrodoelmatigheid van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

De vraag naar professionele begeleiding en ondersteuning bij individuele keuzevraagstukken vanuit het psychologisch kennisdomein neemt toe. Dat vraagt om een aanbod van breed en praktisch opgeleide Toegepast Psychologen.
Dit heeft ertoe geleid dat de Hogeschool Zeeland (HZ) voornemens is te starten met de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie. Een bacheloropleiding die georiënteerd is op het kennisdomein van de psychologie en waarin het praktisch toepassen van theoretische inzichten uit de psychologie centraal staat.

De Hogeschool Zeeland heeft het KBA gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de behoefte aan de voorgestelde bacheloropleiding Toegepaste Psychologie. Het voorliggende onderzoeksrapport geeft een nadere validering van het beroepscompetentieprofiel van de Toegepast Psycholoog op hbo-niveau en een empirische onderbouwing van de doelmatigheid van de beoogde bacheloropleiding Toegepaste Psychologie. Daarvoor zijn interviews gehouden met sleutelpersonen en is een enquête afgenomen onder zowel werkgevers uit relevante werkvelden als onder potentiële studenten van de beoogde bacheloropleiding.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: Rita Kennis MSc

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief