Macrodoelmatigheid van de Hbo-opleiding Automotive

De Nederlandse automotive industry heeft de ambitie om de omzet te verhogen van 12 miljard euro in 2006 naar een omzet van 20 miljard in 2015. De branche investeert daartoe samen met het ministerie van EZ in een ambitieus innovatieprogramma. Belangrijke voorwaarde voor het genereren en verzilveren van de spin offs van dit innovatieprogramma en het realiseren van de geformuleerde omzettargets, is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde automotive vakkrachten op mbo-, hbo- en wo-niveau. In de regio Eindhoven-Helmond is bovendien sprake van een concentratie van een relatief groot aantal OEM’s, toeleveranciers en kennisinstellingen binnen een relatief klein gebied.
Fontys Hogescholen wil hierop inspelen met een nieuwe hbo-opleiding Automotive (bachelorniveau). Voorwaarde voor bekostiging van de opleiding door de overheid, het recht om erkende diploma’s af te geven en toekenning van studiefinanciering aan studenten, is dat de kwaliteit van de opleiding wordt getoetst. Dat gebeurt door het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO).

Naast de toetsing van de kwaliteit vindt een toets plaats op macrodoelmatigheid. Deze ligt bij de minister van OCW. Hierbij gaat het om een beoordeling van de effecten van een nieuwe opleiding voor het totale aanbod aan opleidingen en hun maatschappelijk wenselijkheid (arbeidsmarktbehoefte). In verband met de beoogde toetsing van de macrodoelmatigheid van de opleiding Automotive heeft Fontys Hogescholen KBA gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de nieuwe opleiding voldoet aan de in de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs geformuleerde criteria.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief