Macrodoelmatigheid van de masteropleiding Product Design

De Hogeschool Rotterdam (HR) heeft de ambitie om in september 2009 van start te gaan met een masteropleiding Product Design. Kenmerkend voor de nieuwe masteropleiding van de HR is, dat deze niet alleen aandacht wil schenken aan creatieve en technische aspecten van het designberoep, maar ook aan de bedrijfsmatige kanten van het werk. Door de trend van outsourcing binnen de ontwerpbranche en het toenemend aantal ZZP-ers, met name onder pas afgestudeerden, worden kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfsvoering en ondernemerschap steeds belangrijker om als individuele ontwerper overeind te blijven op de markt. Voor de positie van ‘Dutch Design’ geldt in feite hetzelfde: om als bedrijfstak in internationaal opzicht mee te kunnen blijven spelen zijn niet alleen creatieve en technische competenties van belang, maar ook bedrijfsmatige competenties.

Voorwaarde voor bekostiging van de opleiding door de overheid, het recht om erkende diploma’s af te geven en toekenning van studiefinanciering aan studenten, is dat de kwaliteit van de opleiding wordt getoetst. Dat gebeurt door het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO).
Naast de toetsing van de kwaliteit vindt een toets plaats op macrodoelmatigheid. Deze ligt bij de minister van OCW. Hierbij gaat het om een beoordeling van de effecten van een nieuwe opleiding voor het totale aanbod aan opleidingen en hun maatschappelijk wenselijkheid (arbeidsmarktbehoefte).
In verband met de beoogde toetsing van de macrodoelmatigheid van de opleiding Product Design heeft de HR KBA gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de nieuwe opleiding voldoet aan de in de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs genoemde criteria.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief