Macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod in het mbo

In opdracht van de Onderwijsraad heeft KBA samen met IVA onderzoek verricht naar de ervaringen met macrodoelmatigheid in vier Europese landen: Denemarken, Duitsland, Engeland en Finland. Het onderzoek spitste zich toe op ervaringen wat betreft het aanbod van opleidingen in het mbo. De kernvraag van het onderzoek was hoe andere landen * i.c. Denemarken, Duitsland, Engeland en Finland – voor een (macro)doelmatig aanbod van opleidingen in het mbo zorgen, en welke aanknopingspunten de situatie in deze landen biedt voor het bevorderen van de macrodoelmatigheid van het mbo in Nederland.

Deze vraag is beantwoord door in de vier landen te kijken naar de positionering van het mbo, de stand van zaken voor wat betreft macrodoelmatigheid en het beleid op het gebied van macrodoelmatigheid. Om de betekenis voor de Nederlandse situatie aan te kunnen geven, is nadrukkelijk ook ingegaan op de context van het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt in de onderzochte landen.

Het onderzoek is gefaseerd opgezet. In de voorbereidingsfase zijn de landen geselecteerd waarop het onderzoek zicht richt. Belangrijk criterium daarbij was de te verwachten betekenis voor de Nederlandse situatie i.c. het Nederlandse mbo. Daarnaast is gelet op een zekere spreiding, in geografische zin en wat betreft kenmerken van het onderwijssysteem, in het bijzonder de dominante leerweg (duale of voltijd opleidingen). Na een korte literatuurverkenning is in overleg met de Onderwijsraad op basis van deze criteria gekozen voor Denemarken, Duitsland, Engeland en Finland.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Paul den Boer, drs. Ton Eimers

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief