Management en vrijetijdsdienstverlening: een kansrijk opleidingsdomein?

In opdracht van de Hogeschool Leiden heeft KBA onderzoek gedaan naar relevante kenmerken en ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsdienstverlening, zowel nationaal als in de regio Leiden. Duidelijk zou moeten worden of er zich op dit gebied (nieuwe) branches en managementfuncties aandienen, waarvoor de Hogeschool Leiden dan een passend aanbod zou kunnen ontwikkelen. Hiervoor zou dan in het verlengde van het onderzoek, eerst nog een macrodoelmatigheidsonderzoek moeten worden uitgevoerd.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn onderzoeksliteratuur en beleidsdocumenten bestudeerd en zijn interviews gehouden met tien sleutelfiguren uit de regio Leiden op het gebied van vrijetijdsdienstverlening. Thema’s in de interviews waren de meest relevante kenmerken van het aanbod aan vrijetijdsdienstverlening, de belangrijkste ontwikkelingen in dat domein en de betekenis van die ontwikkelingen voor de vraag naar managementfuncties op het gebied van vrijetijdsdienstverlening.

De onderzoekers concluderen dat er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een groeiende behoefte aan beroepskrachten die activiteiten en evenementen op het gebied van vrijetijdsdienstverlening kunnen bedenken, opzetten, uitvoeren en zo’n proces (van idee tot realisatie) kunnen leiden (managen). Een dergelijke beroepskracht zou zich niet exclusief moeten richten op de vrijetijdsdienstverlening maar ook op de zakelijke dienstverlening. Beide vormen van dienstverlening lopen overigens enigszins in elkaar over. Met een uitbreiding naar de zakelijke dienstverlening komen de volgende dienstverleningsproducten in beeld: het bedenken en organiseren van bedrijfs- of productpresentaties, het opzetten en organiseren van bedrijfsuitjes, het bedenken en organiseren van vrijetijdsprogramma’s voor deelnemers aan congressen en/of hun partners. Tegelijkertijd wijst het onderzoek uit dat er nog veel onduidelijkheden zijn: hoe ziet het profiel van zo’n organisator/programmeur/manager van evenementen er precies uit, hoe is de markt voor dit soort functies samengesteld (welke organisaties vormen die markt), hoe zal de evenementenmarkt zich ontwikkelen en hoe zal zich in het verlengde daarvan de kwantitatieve behoefte aan beroepskrachten met een dergelijk profiel ontwikkelen? Gezien deze vragen adviseren de onderzoekers nog geen grootschalig macrodoelmatigheidsonderzoek te gaan uitvoeren, maar eerst antwoord op bovenstaande vragen te krijgen.

Download deze publicatie hieronder

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief