Marktverkenning masteropleiding Management in Dienstverlening

Management binnen zorg en welzijn is nooit eenvoudig geweest. Er doen zich tal van veranderingen voor (o.a. toename van keuzevrijheid en marktwerking, het naar elkaar toegroeien van ‘private’ en (semi-) publieke dienstverlening, schaalvergroting, toenemende behoefte aan transparantie van dienstverlening, effecten van de vergrijzing). Door deze en andere ontwikkelingen worden steeds hogere eisen gesteld aan managers binnen zorg en welzijn. De Hogeschool Leiden heeft daarom de ambitie opgevat om een nieuwe masteropleiding ‘Management in Dienstverlening’ (MiD) te starten.

KBA heeft in opdracht van de Hogeschool Leiden een marktverkenning uitgevoerd. Belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

in welke mate bestaat er behoefte aan een dergelijke opleiding en op welk niveau;
welke factoren zijn van invloed op deze behoefte;
zijn er specifieke doelgroepen of marktsegmenten te onderscheiden?

Het blijkt dat er wel degelijk behoefte aan een masteropleiding MiD bestaat, alleen de respondenten verschillen van mening op welk niveau – tactisch of operationeel management. Hierin zal de Hogeschool Leiden een duidelijke positionering moeten kiezen. Daarnaast kan ook het opleidingsaanbod overtuigender ingezet worden. De respondenten hebben in dit verband aanzetten gegeven, waaronder juiste balans tussen inhoud en proces, verandermanagement, persoonlijke reflectie en innovatieve bedrijfsvoering. Tot slot blijkt dat er geen specifieke doelgroepen bestaan, de behoefte aan een masteropleiding MiD kan dus ‘zorgbreed’ ingezet worden.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief