Mediawijsheid

KBA Nijmegen heeft in opdracht van Mediawijzer.net onderzoek gedaan naar mediawijsheid in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is het vervolg op een onderzoek dat het ITS in 2010 uitvoerde. De online vragenlijst is ingevuld door 1228 leraren. De oordelen over de mediawijsheid van leerlingen bleken in de loop der jaren weinig veranderd. Volgens leraren zijn veel van hun leerlingen zich onvoldoende bewust van de risico’s van internet. Digitaal pesten en (vooral in het voortgezet onderwijs) het verspreiden van beschadigende foto’s en filmpjes van elkaar worden als de grootste risico’s gezien. Ook de vaardigheid van leerlingen in het zoeken en beoordelen van informatie laat volgens veel leraren nog te wensen over. Rond de helft van de leraren heeft zelf behoefte aan meer kennis van mediawijsheid. Meer dan de helft noemt onvoldoende mediaopvoeding door ouders een belangrijke oorzaak van het tekortschieten van leerlingen. De meerderheid is het erover eens dat er op school aandacht moet zijn voor mediawijsheid. In vergelijking met 2010 besteden scholen nu meer aandacht aan digitaal pesten.

Auteurs: dr. Ed Smeets

Lees ook

onderwijs

Werving en matching van zij-instromers

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie
beroepsonderwijs

Veiligheid in het onderwijs

Daniëlle van Helvoirt MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief