Monitor en evaluatieonderzoek Sterk Techniek Onderwijs (STO)

Met het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) wordt in de periode 2018-2024 in totaal €500 miljoen geïnvesteerd om het technisch vmbo te versterken. Het gaat om een kwaliteitsimpuls waarbij het doel is om – in regionale samenwerking met po, mbo en bedrijfsleven- tot een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod in de regio te komen. Bijzonder aan STO is dat – daar waar bij eerdere impulsen om het technisch beroepsonderwijs te verbeteren vaak de aansturing bij mbo lag – nu het initiatief bij vmbo ligt. In totaal zijn er 78 regio’s gevormd, waarin vmbo-scholen (binnen voorwaarden) zelf hebben kunnen bepalen hoe hun regio is samengesteld en met welke regionale partners er wordt samengewerkt aan duurzame kwaliteitsverbetering van het techniekaanbod. Plannen die zijn gemaakt als voorbereiding op STO bevatten activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van instroom in techniekopleidingen, en het verbeteren van kwaliteit en actualiteit van het techniekonderwijs, bijvoorbeeld via investeringen in materialen en apparatuur, meer praktijk in het onderwijs, inhoudelijke vernieuwing en doorlopende leerroutes po-vmbo-mbo en in professionalisering van docenten.

STO wordt van oktober 2018 tot december 2024 gemonitord en geëvalueerd door een consortium van onderzoeksinstituten. In dit monitor- en evaluatieonderzoek wordt de invulling en de werking van STO in beeld gebracht en gevolgd.

 

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: dr. Marjolein Muskens

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief