Monitor ICT-bekwaamheid leraren primair onderwijs

Voor een optimale inzet van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs is het van groot belang dat leraren deskundig zijn op dat gebied en goede ondersteuning krijgen. Om hier zicht op te krijgen, voert KBA Nijmegen de ‘Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO’ uit. Dit is een initiatief van de PO-Raad, als onderdeel van het programma ‘Samen Slimmer Leren’, in samenwerking met Kennisnet. In het kader van de monitor zijn vragenlijsten ingevuld door onderwijsgevenden (leraren en Pabo-studenten), schoolbestuurders en schoolleiders. In dit onderzoeksrapport worden de eerste resultaten gepresenteerd.

In de vragenlijsten zijn onderwijssituaties en -activiteiten rond het gebruik van ICT voorgelegd, waarbij is gevraagd hoe vaak deze nu in het onderwijs voorkomen en hoe vaak dat naar verwachting over vijf jaar zal zijn. Activiteiten waarbij de leraar een sturende rol heeft, komen nu en naar verwachting ook in de toekomst het meest voor. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van het digibord en het geven van klassikale uitleg met digitale leermiddelen. De meeste onderwijsgevenden verwachten een toename van het gebruik van ICT in het onderwijs. Dat is ook de verwachting bij de schoolleiders en -bestuurders. De grootste toename wordt verwacht bij het gebruik van virtual reality, nieuwe technologie en robotica.

De leraren beoordelen hun technische en didactische vaardigheden op het gebied van het gebruik van ICT over het geheel genomen als tamelijk goed. Naarmate leraren meer gebruik maken van ICT in hun onderwijs, schatten zij hun eigen vaardigheden gemiddeld hoger in. Scholingsbehoefte met het oog op de inzet van ICT in de toekomst, betreft vooral het gebruik van digitale leer­omgevingen waarin leerlingen samenwerken, robotica, nieuwe technologie om de les te verrijken, virtual reality, digitaal feedback geven aan leerlingen en het laten samenwerken van leerlingen met ICT. Leraren die nu weinig gebruik maken van ICT in hun onderwijs, hebben andere professionaliseringsbehoeften op ICT-gebied dan leraren die ICT vaak inzetten in hun lessen.

Auteurs: dr. Ed Smeets

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief