Monitoring en evaluatie maatregelen gelijke onderwijskansen

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor kansengelijkheid binnen het onderwijs. In oktober 2016 is het Actieplan Gelijke Kansen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gepresenteerd. Onderdeel van het Actieplan Gelijke Kansen is dat onderwijsinstellingen in de gelegenheid worden gesteld voorstellen in te dienen voor interventies die kansengelijkheid moeten bevorderen. Deze gesubsidieerde interventies zijn gestart in de schooljaren 2017/2018 (tranche 1) en 2019/2020 (tranche 2) en worden in een meerjarig onderzoek gemonitord en geëvalueerd. De interventies hebben betrekking op vier maatregelen:
1. Doorstroomprogramma’s primair onderwijs (po) – voortgezet onderwijs (vo);
2. Vrijroosteren van leraren voor coaching en begeleiding;
3. Doorstroomprogramma’s vmbo-havo en vmbo-mbo;
4. Verbeteren doorstroom mbo-hbo.

In het rapport, dat hieronder te downloaden is, beschrijven we de monitoring en evaluatie van de interventies binnen maatregel 2: het vrijroosteren van leraren voor coaching en begeleiding. Het gaat hier om beide tranches scholen die deze subsidie hebben ontvangen. Naast dit rapport beschrijven we in de  overkoepelende analyse de bevindingen over alle maatregelen en in de rapportage effectmeting en verklarende evaluatie maatregel doorstroomprogramma’s po-vo een analyse en effectmeting van maatregel 1.

Auteurs: Tessa Jenniskens MSc, dr. Annemarie van Langen, prof. dr. Maarten Wolbers

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief