Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken is onderzoek gedaan naar de vraag naar en het aanbod van scholing in het jongerenwerk. Dit onderzoek diende als opmaat naar het ontwikkelen van een procedure voor branche-erkenning van scholingsaanbod. Het onderzoek maakt duidelijk dat er een ruim scholingsaanbod is voor drie kerntaken:

het ontwikkelen en onderhouden van kwaliteit en competenties;
signaleren;
contacten opbouwen en onderhouden.

Een tweede uitkomst van de inventarisatie is dat voor een aantal kerntaken en thema’s meer scholingsaanbod beschikbaar moet komen om aan de vraag naar scholing op die gebieden te voldoen:

doorverwijzen, bemiddelen, belangen behartigen (kerntaak)
mogelijkheden creëren (kerntaak)
begeleiden (kerntaak)
communicatie met partners (thema)
samenwerken/netwerken (thema).

Op basis van de inventarisatie zijn twee hoofdeisen vastgesteld om voor branche-erkenning in aanmerking te komen:

1. de scholing moet relevant zijn voor de branche en voor jongerenwerkers;
2. de kwaliteit van de opleiding moet gewaarborgd zijn.

Beide hoofdeisen zijn verder uiteengelegd in criteria en subcriteria. Deze criteria vormen het raamwerk voor de procedure die is vastgesteld om aanvragen van scholingsaanbieders om erkenning af te handelen. Bij deze procedure zijn diverse formulieren ontwikkeld voor de aanvrager en de afhandelaar van de aanvraag.

Download de publicatie hieronder. 

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief