Nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa op Nederlandse basisscholen II

Naast de traditionele migrantengemeenschappen zijn er nieuwe bevolkingsgroepen in opkomst. De snelst groeiende etnische groep in Nederland zijn de Polen. Vooral na invoering van het vrije werknemersverkeer, in mei 2007, is deze groep rap in omvang toegenomen. Rond 2007 verschenen in dit verband zorgwekkende berichten in de media: over de extra onderwijstaken die de komst van leerlingen uit mensen uit Midden- en Oost-Europa (afgekort: MOE-landen) met zich mee zouden brengen, de moeizame communicatie met ouders, en ontoereikende middelen voor de nodige (extra) begeleiding.

Uit de eerste op verzoek van de staatssecretaris uitgevoerde FORUM-verkenning in juni 2008 naar Nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa op Nederlandse basisscholen bleek echter geen grote instroom van MOE-leerlingen op basisscholen, en (dus) ook geen daarmee samenhangende problematiek.
Medio 2010 berichtten media wederom over grote problemen door de instroom van Poolse kinderen op basisscholen die geen woord Nederlands spreken. Inmiddels was FORUM al enige tijd bezig met de herhaalde inventarisatie die door de staatssecretaris van OCW in het vooruitzicht was gesteld. De rapportage van deze tweede verkenning ligt nu voor u. Zij geeft antwoord op de volgende drie vragen:

Hoe heeft zich het aantal Midden- en Oost-Europese leerlingen op Nederlandse basisscholen sinds de eerste inventarisatie ontwikkeld?
Voelen de scholen zich voldoende toegerust om deze leerlingen op te vangen?
Weten de scholen zich voldoende gesteund?

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief