Nulmeting Academie voor Zorg & Welzijn Rivierenland

In 2010 is het project “Een Leven Lang Leren in de Academie voor Zorg en Welzijn Rivierenland” gestart.
In dat jaar is door KBA Nijmegen een nulmeting uitgevoerd, gericht op

1. de ontwikkelingen in de in-, door-, en uitstroom van deelnemers,
2. de arbeidsmarkt zorg en welzijn Rivierenland en
3. leren in leergemeenschappen binnen de Academie voor Zorg & Welzijn Rivierenland.

Er is verslag gedaan van deze nulmeting in een hoofdrapportage en een tweede (deel)rapportage.
In de hoofdrapportage komen alle drie de punten aan de orde.
In de tweede (deel)rapportage (zie link onder in deze pagina) is de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn Rivierenland nader in kaart gebracht.

In 2011 is KBA is gevraagd additionele informatie in kaart te brengen over de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn en over de in-, door-, en uitstroom van deelnemers in het beroepsonderwijs in Rivierenland.
Het doel hiervan is om het personeelsbeleid van de bij het project betrokken zorginstellingen beter te kunnen vormgeven. Deze informatie is vastgelegd in twee deelrapportages.
De eerste deelrapportage brengt de toekomstige arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn van Rivierenland in kaart.

De tweede deelrapportage doet uitgebreid verslag van de ontwikkelingen in de in-, door-, en uitstroom van deelnemers in het beroepsonderwijs gericht op de sector zorg en welzijn in Rivierenland. Uit de tweede deelrapportage zijn enkele gegevens over de uitstroom van onderwijsdeelnemers naar de arbeidsmarkt gebruikt voor de eerste deelrapportage.

Auteurs: drs. Annet Jager

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief