Onderzoek naar beleidsmaatregelen voor het tegengaan van segregatie in het onderwijs

Onderwijssegregatie is de laatste jaren weer op de landelijke politieke agenda komen te staan. Een concrete aanleiding daarvoor is de constatering van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) dat het absolute niveau van segregatie hoog en vrij stabiel is in Nederland tussen 2009-2010 en 2018-2019 (IvhO, 2020). De scheiding naar opleidingsniveau en inkomen van de ouders is daarbij hoger dan die tussen groepen leerlingen met een verschillende migratieachtergrond. Ook een recente studie van de Onderwijsraad (Onderwijsraad, 2019), waarin wordt gesteld dat de doorgeschoten differentiatie en vroege selectie in het Nederlandse onderwijsstelsel de tendens van sociale segmentatie versterkt, zette aan tot een nieuwe beleidsagenda. In december 2020 is een beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media naar de Tweede Kamer gestuurd (OCW, 2020), waarin o.a. een monitoronderzoek naar onderwijssegregatie wordt voorgesteld.

In de eerste fase van het onderzoek (2022-2023) hebben we ons gericht op de volgende doelstellingen:
1. een actuele weergave bieden van onderwijssegregatie in Nederland en een monitor ontwikkelen die na de looptijd van het onderzoek kan worden voortgezet;
2. het in beeld brengen van de beleidsmaatregelen die segregatie in het Nederlandse onderwijs
kunnen tegengaan;

 

De bevindingen van deze eerste fase zijn te lezen in het rapport dat u hieronder kunt downloaden.

 

Auteurs: dr. Marjolein Muskens, prof. dr. Maarten Wolbers, Daniëlle van Helvoirt MSc, Pieter Aalders MSc

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief