Onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het kwalificatiedossier Helpende Zorg & Welzijn

In opdracht van Calibris, kenniscentrum voor leren en werken in Zorg, Welzijn en Sport, is onderzoek gedaan naar de uitvoerbaarheid van het kwalificatiedossier Helpende Zorg & Welzijn. In het onderzoek moest worden vastgesteld hoe wijdverbreid de gesignaleerde problemen zijn en welke oplossingen mogelijk zijn. Gegevens over de uitvoering van het kwalificatiedossier zijn verzameld via enquêtes per e-mail en per telefoon. De e-mailenquête was gericht op praktijkopleiders van leerbedrijven in de ziekenhuiszorg, de verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en thuiszorg, de gastouderopvang en de gehandicaptenzorg. De telefonische enquête betrof praktijkdocenten van ROC’s die de opleiding Helpende Zorg en Welzijn aanbieden. In totaal hebben 278 praktijkopleiders en 38 praktijkdocenten van 21 ROC’s aan het onderzoek meegedaan.

Het onderzoek maakt duidelijk dat er weliswaar problemen zijn met de uitvoering van het kwalificatiedossier Helpende Zorg & Welzijn, maar dat die vooral de zorgtaken betreffen in het kwalificatiedossier. Naar schatting heeft een kwart van de leerbedrijven in de branches ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg te maken met deelnemers die problemen hebben met het uitvoeren van zorgtaken. Andere problemen (de uitvoerbaarheid van werkprocessen en problemen met het voedingstaken) zijn veel minder omvangrijk. Alle gesignaleerde problemen hebben betrekking op een deel van de deelnemers in het leerbedrijf; de rest heeft daar dus geen problemen mee. Dit wijst erop dat de problemen niet zozeer te wijten zijn aan de opzet van het kwalificatiedossier, maar met kenmerken van de leerling of het leerbedrijf. De redenen waarom zorgtaken of werkprocessen niet uitvoerbaar zijn, bevestigen dat; die zitten namelijk vooral bij de leerling of het leerbedrijf. Bovendien blijken er in diverse leerbedrijven oplossingen te zijn bedacht voor knelpunten in de uitvoering van zorgtaken.

Een tweede bevinding is dat het merendeel van de praktijkopleiders vindt dat de wijze waarop voedingstaken nu in het kwalificatiedossier zijn opgenomen, voldoet. Iets meer dan de helft van het (kleine) aantal praktijkopleiders en praktijkdocenten die vinden dat die beschrijving niet voldoet, denkt bovendien niet dat de knelpunten worden opgelost door specifieke voedingstaken in het kwalificatiedossier op te nemen.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief