Opbouw van een netwerk ter verankering van EVC in de regio Zuid-Limburg

In dit verslag worden achtereenvolgens de keuze voor Zuid-Limburg als verankeringsregio, de ondernomen activiteiten en behaalde resultaten en aanbevelingen voor de toekomst beschreven. De netwerkvormingsactiviteiten hebben zich, na de regionale verkenning en het bijeenbrengen van partners – voornamelijk uit de kring van de unit Dienstverlening en Welzijn van Leeuwenborgh Opleidingen – gericht op het indienen van een subsidie-aanvraag voor het Innovatie-arrangement 2005. Met name de afwijzing hiervan heeft ertoe geleid dat het netwerkvormingsproces gestokt is. Stichting Trajekt heeft naar aanleiding hiervan echter het initiatief genomen voor een nieuw project met als centrale thema het door middel van EVC aanpakken van (jeugd)werkloosheid en sociale uitsluiting in de regio. Dit initiatief staat nog in de kinderschoenen, maar aanbevolen wordt een duurzaam, multilateraal samenwerkingsverband te creëren om het initiatief verder vorm te geven en concreet uit te werken, wat als basis kan dienen voor verdere activiteiten.

 

Download dit verslag hieronder.

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief