Over ‘hamers’ en ‘vasthouden’ gesproken

In dit rapport wordt een historisch overzicht gegeven van ontwikkelingen in het MBO over de afgelopen 25 jaar en wordt een wenselijke beleidskoers voor de naaste toekomst geschetst. De onderzoekers concluderen dat beleid en praktijk op het gebied van het MBO de afgelopen decennia onder periodiek wisselende perspectieven zijn geplaatst. Sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is een betere balans tussen het sociaal-economisch en het sociaal-integratief perspectief ontstaan. Op een viertal centrale aandachtvelden wordt de responsiviteit van het middelbaar beroepsonderwijs nader belicht, te weten: de kwalificatiestructuur, de beroepspraktijkvorming, de ‘onderkant’ en de macrodoelmatigheid. Op basis van de daar geconstateerde spanningsvelden formuleren de onderzoekers aanbevelingen voor een verder ‘doorontwikkeling’ van het MBO.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

onderwijs

Evaluatie COVID-inhaalprogramma’s in po, vo en mbo

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 30 mei 2023 Lees publicatie
onderwijs

Monitoring en evaluatie maatregelen gelijke onderwijskansen

Tessa Jenniskens MSc

Geplaatst op 1 mei 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief