Overeenkomsten en verschillen tussen Educatieve Masters en Masters Sport en Bewegen

In 2007 heeft KBA een onderzoek gedaan naar het beroepscompetentieprofiel en de macrodoelmatigheid van een masteropleiding Sport en Bewegen in opdracht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Gedurende de looptijd van het onderzoek heeft de HAN KBA gevraagd om een aanvullend onderzoek uit te voeren, waarin de overeenkomsten tussen Educatieve Masters en Masters Sport en Bewegen in beeld gebracht worden.

In het licht van de Dublindescriptoren en het accent binnen Educatieve Masters op innovatie, ontwikkeling en onderzoek, zou er een grote overlap kunnen gaan bestaan tussen de kerntaken en kerncompetenties van Masters Sport en Bewegen en die van een brede Educatieve Master. Een dergelijke overlap in de beroepspraktijk kan zich mogelijk ook vertalen in overeenkomsten in het curriculum van beide typen masteropleidingen. Masterfuncties en masteropleidingen zijn daarnaast intrinsiek sectoroverstijgend en kenmerken zich door het leggen van verbindingen tussen maatschappelijke sectoren zoals onderwijs, zorg, vrijetijdsbesteding en sport.
Deze constateringen roepen vragen op naar de bruikbaarheid van het masterprofiel Sport en Bewegen binnen de context van het onderwijs en de mogelijkheden van programmatische integratie tussen de opleidingen voor Educatieve Masters en de Master Sport en Bewegen.

 

Download de publicatie hieronder

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief