Peil.onderwijs PO Mens en Natuur

In opdracht van de inspectie van het Onderwijs wordt in het voorjaar van 2024 een peilingsonderzoek uitgevoerd voor het domein Mens en Natuur. Dit peilingsonderzoek bouwt voort op eerdere peilingsonderzoeken Natuur en Techniek waarvan de laatste is uitgevoerd in 2015. Doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de houding, kennis en vaardigheden van leerlingen aan het eind van het basisonderwijs (groep 8). Voor de inhoud van het peilingsonderzoek is uitgegaan van het advies dat daarvoor is beschreven in de domeinbeschrijving Mens & Natuur in het basisonderwijs (Djoyoadhiningrat-Hol & Klein Tank, 2021).

Mens en Natuur is een verzamelnaam voor allerlei zaken uit de wereld om ons heen. Hieronder noemen we een paar voorbeelden van onderwerpen die gaan over Mens en Natuur:

  • verschijnselen uit natuurkunde en techniek (bijvoorbeeld elektriciteit, magneten, hefbomen en katrollen)
  • planten, dieren en mensen en hun omgeving (bijvoorbeeld bestuiving, voedselkringlopen, het menselijk lichaam en landschappen)
  • milieu en gezondheid (bijvoorbeeld gezond gedrag, omgaan met het milieu).

Het domein raakt aan belangrijke vraagstukken van deze tijd, zoals het behoud van biodiversiteit, klimaatverandering, en de rol die mensen en technologie hierin kunnen spelen. De uitkomsten van deze peiling kunnen worden gebruikt om mogelijke knelpunten te inventariseren en het onderwijs in Mens en Natuur verder vorm te geven. Ook als scholen geen bijzondere aandacht besteden aan (delen van) dit domein is het interessant om na te gaan wat kinderen op dit vlak weten en kunnen, en hoe dat samenhangt met het onderwijs op de school.

Tijdens het hoofdonderzoek van de peiling Mens & Natuur (12 februari – 31 mei) worden leerling-, leerkracht- en schoolgegevens van maximaal 115 basisscholen verzameld. Alle leerlingen uit alle groepen 8 van de deelnemende scholen worden getoetst. De dataverzameling bij leerlingen bestaat uit 4 verschillende onderdelen waarmee de houding, kennis en vaardigheden over Mens & Natuur wordt onderzocht. De leerlingen maken een kennistoets, een toets over denkwijzen, een vragenlijst en een aantal praktische opdrachten. Ook docenten en schoolleiders vullen een vragenlijst in. Naast het hoofdonderzoek wordt er ook een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Het doel van het verdiepend onderzoek is om zicht te krijgen op de belemmerende factoren en succesfactoren voor het M&N onderwijs.

Houd deze website in de gaten voor updates!

Auteurs: dr. Marjolein Muskens

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar integraal onderwijsachterstandenbeleid op school

dr. Annemarie van Langen

Geplaatst op 8 april 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Prestaties 15-jarigen in exacte vakken en leesvaardigheid flink gedaald

dr. Annemarie van Langen

Geplaatst op 5 december 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief