Prognose studentaantallen 2011-2016 Faculteit GGM van de HAN

Binnen de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (FGGM) van de HAN richt de aandacht zich momenteel onder meer op het greep krijgen op het huisvestingsvraagstuk. Aan de besluitvorming met betrekking tot het huisvestingsvraagstuk dient een plan van eisen ten grondslag te liggen, dat mede onderbouwd is met studentprognoses. De HAN heeft KBA gevraagd om studentprognoses voor de instroom in opleidingen van de faculteit GGM tot en met 2016 op te stellen.
Ten behoeve van het opstellen van de studentprognoses is een onderscheid gemaakt tussen twee rekenmodellen die in successievelijke fases zijn gehanteerd. In de eerste fase zijn prognoses met behulp van een één-factor model berekend en in de tweede fase met behulp van een multi-factor model.

In het één-factor model is gericht onderzoek verricht naar de invloed van alleen de factor ‘demografische ontwikkeling’ op de instroom in de opleidingen van de FGGM. Er is onderzocht hoe de potentiële populatie eruit ziet en komt te zien in de komende jaren. Oftewel, hoe groot is en wordt de vijver waaruit de FGGM naar instromers voor haar opleidingen kan vissen?
Het multi-factor model bouwt daarop voort en gaat uit van tal van factoren die gezamenlijk de instroom bepalen. Daar waar de aandacht in het één-factor model vooral gevestigd is op veranderingen in de (potentiële) populatie, ligt de nadruk in het multi-factor model op veranderingen in de instroom. In het multi-factor model staat trendanalyse centraal. Dat wil zeggen, dat bij het maken van een zesjarige prognose (2011-2016) van de instroom in opleidingen van de FGGM in belangrijke mate gekeken is naar de trend van de meest recente historische instroom over een gelijke periode van zes jaren, namelijk 2004 tot en met 2009.

Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief