Quick Scan naar opleidingen passend binnen de ‘Regeling studiekosten leraren’

In zijn beleidsreactie van december 2007 heeft het kabinet het advies, opgenomen in rapport ‘Leerkracht van Nederland’ van de Commissie Leraren onder voorzitterschap van dr. Rinooy Kan, om een scholingsfonds voor leraren in het leven te roepen, overgenomen. Doel van de medio 2008 ingevoerde ‘Lerarenbeurs voor scholing’ is het leveren van bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs, door het aantrekkelijker maken van het beroep van leraar. Dit laatste wordt onder andere nagestreefd door te bevorderen dat leraren zelf hun professionele ontwikkeling vorm geven. Een leraar kan in dit verband een aanvraag indienen voor een bijdrage in de kosten, gemoeid met enerzijds de opleiding die hij wil volgen, en met anderzijds een aantal uren studieverlof per week. Bij een te subsidiëren opleiding moet het gaan om opscholing, verbreding of specialisatie. Bij – en nascholing en scholing, gericht op het bevoegd maken van een leraar, vallen buiten het bereik van de Beurs. KBA heeft ten behoeve van het Ministerie van OCW een lijst opgesteld van opleidingen die voor subsidiering in aanmerking komen (zie www.ib.nl, lerarenbeurs). In samenhang daarmee zijn voorstellen aan het Ministerie gedaan over de opzet en de uitvoering van de regeling.

 

Download de resultaten hieronder.

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief