Quickscan Tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor asielzoekerskinderen

In 2015-2016 werden in hoog tempo tijdelijke (nood)onderwijsvoorzieningen ingericht voor asielzoekerskinderen en bestaande onderwijsvoorzieningen uitgebreid. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil graag leren van deze ervaringen.

OCW heeft KBA Nijmegen gevraagd de opgedane ervaringen op een aantal plekken op te halen, waar tijdelijke (nood)onderwijsvoorzieningen voor het primair en voortgezet onderwijs zijn opgezet. Het onderzoeksbureau heeft 3 cases geselecteerd: Nijmegen, Terneuzen en Harderwijk/Zeewolde. Bij deze 3 cases zijn gesprekken gevoerd met gemeente(n), schoolbesturen en scholen.
De quick scan laat zien hoe de samenwerking en taakverdeling op deze locaties is verlopen en waar deze locaties tegenaan liepen. In de quick scan zijn ook ervaringen beschreven op thema’s ten tijde van de hoge instroom, zoals:

  • huisvesting
  • vervoer
  • personeel
  • onderwijsbekostiging

De quick scan sluit af met succesfactoren en verbeterpunten. De bijlage bevat informatie die gebruikt kan worden door gemeenten, schoolbesturen en scholen die in de toekomst te maken krijgen met het (snel) opzetten van tijdelijke onderwijsvoorzieningen.

Auteurs: dr. Annemarie van Langen, drs. Bianca Leest

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief