Regiovisie Voortgezet Onderwijs regio Overbetuwe

In 2000 heeft de provincie Gelderland op verzoek van de gemeenten in de regio Over-Betuwe het initiatief genomen tot het ontwikkelen van en zogenaamde regiovisie voor het voortgezet onderwijs in de regio. De aanleiding was een knelpunt ten aanzien van de planning en bouw van een tweetal scholen in Elst. Daarnaast groeide het besef dat in een steeds dichter bevolkt gebied als de Over-Betuwe de ontwikkeling van bestaande en nieuwe scholen een belangrijke rol kan spelen in de vorming van de sociale samenhang van het gebied. Na een periode van brede oriëntatie besloten op 21 juni 2002 de vier betrokken gemeenten (Arnhem, Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe), de provincie en alle betrokken schoolbesturen om, op basis van leerlingenprognoses voor de middellange en lange termijn, tot onderlinge afspraken te komen over het toekomstige aanbod van voortgezet onderwijs in de regio. Een en ander zou vastgelegd moeten worden in een Regiovisie en worden bekrachtigd in een convenant. In januari 2003 is het traject van de ontwikkelig van de Regiovisie gestart. In opdracht van de provincie heeft KBA verschillende bijeenkomsten georganiseerd en is er stapsgewijs toegewerkt naar een tekst voor de Regiovisie en een convenant dat op instemming van alle betrokken partijen kan rekenen. Op 27 februari hebben partijen een intentieverklaring ondertekend, waarin de doelen van de Regiovisie zijn vastgelegd. In deze Regiovisie leggen gemeenten, provincies en schoolbesturen met elkaar vast welk voortgezet onderwijsaanbod de komende jaren wordt ontwikkeld in de regio Over-Betuwe.

Download deze regiovisie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief