Responsief en Innovatief!?

Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) heeft behoefte aan (meer) inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de paramedische beroepen en de impact daarvan op de opleidingen Podotherapie, Orthopedische Technologie (OT), Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), Fysiotherapie en Logopedie. Die behoefte, die betrekking heeft op zowel de afzonderlijke opleidingen als op de paramedische opleidingen als geheel, vloeit voort uit overwegingen van:

• strategische aard (langere termijn): innovatie van beroepen en opleidingen, het verbeteren  van de aansluiting van (het geheel van) de opleidingen op de arbeidsmarkt en het borgen van de kwaliteit van de opleidingen;
• meer planningstechnische aard (korte termijn): bijvoorbeeld de wenselijkheid van het instellen van een numerus fixus voor één of meerdere van de paramedische opleidingen.

KBA Nijmegen heeft in dit kader in opdracht van FPH onderzoek verricht naar de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de (arbeids)markten van de vijf paramedische beroepen/opleidingen, met inbegrip van de vraag naar de (toekomstige) behoefte aan afgestudeerden.
In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van de beroeps-/ opleidingsoverstijgende bevindingen. Het gaat in de kern om de beantwoording van de vraag naar het gemeenschappelijke in de vijf paramedische beroepen en responsiviteit van de vijf bacheloropleidingen vanuit het perspectief van FPH als geheel. Daarbij komt ook de kwantitatieve vraag naar paramedici aan de orde. Wat zijn de studentprognoses op de middellange termijn? Wat is de interesse van leerlingen/studenten voor de paramedische opleidingen van Fontys?

Download het rapport hieronder

Auteurs: drs. Erik Keppels, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief