Richting het EQF

In verband met haar positiebepaling inzake de ontwikkeling van een Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) en de koppeling daarvan aan het Europees kwalificatiekader (EQF), heeft de MBO Raad behoefte aan nadere informatie over de betekenis van de mbo-niveaus, met name van de positie van mbo-niveau 4, in relatie tot de niveau-indeling van het Europees Kwalificatiekader (EQF). De opvattingen van het Coördinatiepunt is dat er, in principe, een één-op-één relatie tussen de niveaus 2 tot en met 4 in het EQF en de mbo-niveaus 2 tot en met 4 is.

Op basis van eerder onderzoek door KBA, waaruit blijkt dat er aanwijzingen zijn die een plaatsing van een aantal van de mbo-4 uitstromen in EQF 5 zouden kunnen rechtvaardigen, plaatst de MBO-Raad vraagtekens bij deze opvatting. Op basis van een analyse van een tiental mbo-4 uitstromen die mogelijk voor een plaatsing op EQF-5 in aanmerking komen, wordt het volgende geconcludeerd:

  1. De kwantitatieve analyse laat zien dat de geselecteerde mbo-4 uitstromen, qua aantal kerntaken, werkprocessen en competenties, aan de bovenkant van de bandbreedte van alle niveau 4 opleidingen zijn gepositioneerd.
  2. Acht van deze tien high-end uitstromen bevatten minimaal op één van de vijf descriptoren een omschrijving op Associate degree (Ad)-niveau. Gemiddeld gaat het per uitstroom om twee descriptoren op dit niveau. De ‘aard van het werk’ en ‘verantwoordelijkheid’ komen het vaakst op Ad-niveau voor.
  3. De vier uitstromen met de meeste omschrijvingen op Ad-niveau worden inhoudelijk gekenmerkt door competenties die wijzen op zelfstandig en doelgericht blijven handelen ook in moeilijke situaties.

Vier bevraagde KBB’s geven aan dat men, naast de tien geanalyseerde uitstromen, samen zeker acht andere heeft met kenmerken waardoor ze voor een EQF-inschaling hoger dan niveau 4 in aanmerking kunnen komen. Tenslotte wordt op basis van een literatuuranalyse en gesprekken geconstateerd, dat er ook in Duitsland en in Schotland discussie is over de plaatsing van mbo-niveau 4 kwalificaties in het EQF. In Schotland zijn deze bij de EQF niveaus 4 en 5 ingedeeld; in Duitsland is de besluitvorming over de indeling nog niet afgerond, maar wordt over een indeling op EQF-5 nagedacht. Samenvattend wordt geconcludeerd dat er goede gronden zijn ter onderbouwing van de beleidsbeslissing om high-end mbo-niveau 4 kwalificaties in te delen op EQF niveau 5.

Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: Rita Kennis MSc

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief