Scenario`s voor de toekomst van techniekopleidingen in de regio Haaglanden

De gemeente Den Haag heeft het initiatief genomen voor het opstellen van een beleidsagenda 2011- 2014 over de verbetering van de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. De gemeente Den Haag wil op zoek naar de meest geëigende manier om de partijen die actief zijn binnen het beleidsterrein onderwijs-arbeidsmarkt binnen de sector techniek te faciliteren en te ondersteunen.

Doel van de op te stellen beleidsagenda is om aangrijpingspunten te bieden om de markt van vraag en aanbod op het gebied van technische opleidingen beter te laten functioneren.
Vanuit hun specifieke positie kunnen gemeenten een cruciale bijdrage leveren aan de versterking van de samenwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs.
Daarbij vallen drie rollen te onderscheiden, te weten het faciliteren van het:

stellen van doelen – ‘richten’;
opzetten van een structuur – ‘inrichten’;
realiseren van de doelen – ‘verrichten’.

Voor de op te stellen beleidsagenda heeft de gemeente Den Haag behoefte aan een ‘kennisbasis’. De gemeente Den Haag heeft daarom KBA opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de – vormgeving van de – toekomst van het techniekonderwijs in de regio Haaglanden.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Jan Raaijman, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief