Schoolkostenmonitor po, vo en mbo 2022-2023

KBA Nijmegen heeft samen met Oberon en Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan naar schoolkosten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Bij schoolkosten gaat het om bijdragen die scholen aan ouders en/of studenten vragen voor kosten in verband met bijvoorbeeld de schoolreis, gereedschap, ICT-voorzieningen of het volgen van tweetalig onderwijs. Inzicht in de omvang en de ontwikkelingen van schoolkosten is belangrijk omdat de toegankelijkheid tot het onderwijs niet in het geding mag komen vanwege te hoge kosten.

Deze editie van de Schoolkostenmonitor biedt verder een eerste inzicht in de effecten van de initiatiefwet van leden Kwint en Westerveld aangaande de vrijwillige ouderbijdrage uit 2021. Deze wetswijziging schrijft scholen voor dat leerlingen niet meer mogen worden uitgesloten van extra activiteiten die door de school worden georganiseerd (buiten het reguliere lesprogramma), wanneer ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

In een aparte bijlage is specifiek aandacht besteed aan de gevolgen van de wetswijzing voor profielscholen.

 

Auteurs: drs. Bianca Leest, Daniëlle van Helvoirt MSc

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief