Schoolverlaters van het voortgezet onderwijs

Om jongeren beter voor te bereiden op de stap van het voortgezet onderwijs (VO) naar het mbo, wordt al in het VO veel aandacht besteed aan het verkrijgen van informatie over opleiding en beroep, het opdoen van praktijkervaringen en kennismaking met het mbo. Toch wisselt nog altijd een fors deel van de eerstejaars mbo-studenten van opleiding. Voor een deel van de overstappers leidt het switchen van opleiding tot uitval en tot voortijdig schoolverlaten. Om het voortijdig schoolverlaten (VSV) terug te dringen starten drie samenwerkingsverbanden een project om leerlingen op VO-scholen (nog) beter voor te bereiden op de overstap naar het mbo. Het betreft de volgende drie samenwerkingsverbanden:
− Samenwerkingsverband VO Utrecht en Vechtstreek (26.01)
− Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (26.04)
− Samenwerkingsverband LZVO Zuid-Utrecht (26.05)

De samenwerkingsverbanden willen de ondersteuning zo gericht mogelijk aanbieden en inzetten bij de scholen die daaraan het meest behoefte hebben. Als start van het project is een onderzoek uitgevoerd naar de herkomstschool en schoolloopbaan van mbo-ers die van opleiding wisselen en voortijdig schoolverlater worden. Deze rapportage bevat de uitkomsten van dit onderzoek. Het onderzoek heeft het karakter van een eerste verkenning, bestaande uit bestandsanalyses. De bestandsanalyses zijn gericht op VO-leerlingen die zijn uitgestroomd naar het mbo in schooljaar 2011-2012 en die woonachtig zijn in RMC-regio Utrecht en RMC-regio Eem & Vallei. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de Regiomonitor VSV Utrecht, waarin data worden verzameld over de schoolloopbanen van alle jongeren in de beide RMC-regio’s.

Download het rapport hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Erik Keppels

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief