SPH’ers met lef!

“Het creatief profiel (het adequaat en doelgericht inzetten van spel, kunstzinnige en/of sportieve media in de beroepsuitoefening) is een belangrijk bestanddeel, of ’unique selling point’, van de opleiding SPH van de HAN.

Kern van het creatief profiel is het hanteren van muzisch-ludische media:

1. als bijzondere talen voor contact en communicatie,
2. voor het arrangeren/begeleiden van activiteiten in de beroepsuitoefening en
3. als bijdrage aan de ontwikkeling van de eigen persoon als professioneel instrument.

Het hoe en waarom van het creatief profiel in de SPH opleiding is recent door de HAN beschreven in een visiedocument, maar de vraag naar de betekenis van het creatief profiel voor de beroepspraktijk, i.c. het beroep en de beroepstaken blijft daarin onbeantwoord.In opdracht van de HAN heeft KBA daarom, door middel van diepte-interviews bij tien sleutelfiguren en 70 enquêtes onder arbeidsorganisaties/instellingen uit het werkveld van de opleiding, onderzoek gedaan naar de verankering van het creatief profiel in de beroepspraktijk.”

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief