Stappen vooruit!

De Beleidsregel Vooruit! stamt uit 2004. De regeling beoogde een relatief makkelijk toegankelijke ondersteuning te bieden aan scholen die voorop liepen in onderwijsinnovatie. Bewust werd met de regeling gezocht naar initiatieven die tot daadwerkelijke vernieuwing zouden moeten leiden: nog niet eerder in die vorm vertoonde oplossingen. Scholen voor voortgezet onderwijs, inclusief het praktijkonderwijs, konden voorstellen indienen. Uiteindelijk zijn 84 subsidieaanvragen in het kader van Vooruit gehonoreerd. Het is een bont pallet van kleinere en grote projecten, waarbij in het totaal ruim 270 scholen betrokken waren.

De 84 Vooruit-projecten zijn in drie tranches gestart vanaf 2004. Op het moment dat de evaluatie werd uitgevoerd in 2008 waren nagenoeg alle projecten afgerond, althans voor wat betreft het gesubsidieerde gedeelte. De evaluatie die is uitgevoerd kwam voor veel projecten ruim na afloop van het project. Het doel van de evaluatie was niet om de projecten afzonderlijk te beoordelen op hun beoogde en geleverde prestatie. Voor de scholen ging het vaak om reeds langere tijd geleden afgesloten projecten, die voor hen bovendien formeel al afgerond waren. Daarnaast paste een scherp beoordelende evaluatie niet in de lijn van de beleidsregel Vooruit!, die eerder een breed stimulerend, dan een gericht innoverend karakter had. Het doel van de voorliggende evaluatie is om zichtbaar te maken wat Vooruit! heeft opgeleverd aan concrete inhoudelijke opbrengsten en aan inzichten over innovatiestrategie, zowel op school- als op landelijk niveau.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief