Sterk Techniek Onderwijs – Rapportage 2024

Een goed werkende technieksector is belangrijk voor Nederland. Daarom is met het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) in de periode 2018 t/m 2023, met een verlenging voor 2024, jaarlijks zo’n € 100 miljoen geïnvesteerd om het technisch vmbo te versterken. Het gaat om een structurele kwaliteitsimpuls die na 2024 doorgaat, waarvan het doel is om – in regionale samenwerking tussen alle betrokkenen in het po, vmbo, mbo en bedrijfsleven – tot een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod in de regio te komen. In dit monitoren evaluatieonderzoek wordt de invulling en de werking van STO in beeld gebracht en gevolgd.

Dit rapport is een tussenrapportage. STO krijgt regionaal gestalte via een projectorganisatie met een stuurgroep of regiegroep, een programmaleider en projectleiders van werkgroepen. In deze monitorronde 2023-2024 is een vragenlijst afgenomen onder de programmaleiders van alle 78 STO-regio’s (respons van 51) en zijn gesprekken gevoerd met stuurgroepleden (penvoerders, onderwijsbestuurders of directeuren) van de 20 STO-regio’s die jaarlijks in dit onderzoek worden gevolgd.

Het rapport is een resultaat van onderstaand onderzoeksconsortium:

Consortium KBA Nijmegen (Marjolein Muskens), Bureau Turf (Eva Voncken), ResearchNed (Wouter van Casteren), ROA (Jessie Bakens, Sabine Baumann, Nadine van Guilik, Stef Hendrickx), SEO (Tyas Prevoo, Koen van der Ven, Daniel Pritsch, Emina van den Berg, Tamara Doeve, Harriët Prins).

 

Hieronder is het rapport te downloaden.

Auteurs: dr. Marjolein Muskens

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief