Summatieve evaluatie PO2002

Eind jaren ’90 is een forse herstructurering van het politieonderwijs in gang gezet, gericht op een flexibel stelsel van politieonderwijs dat adequaat in zou kunnen spelen op de veranderende maatschappelijke vraag én op de dynamiek van de politiepraktijk en de politiearbeidsmarkt. Dit heeft begin 2002 geresulteerd in vernieuwd politieonderwijs als een samenhangend stelsel van initieel beroepsonderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau: PO2002. Dit vernieuwde politieonderwijs wordt gekenmerkt door competentiegerichtheid, contextgebondenheid en een duaal karakter.

In 2006 is PO2002 onderworpen aan een onderwijsintern gerichte evaluatie (z.g. ”formatieve evaluatie” of vormgevingsevaluatie), waarin de vraag centraal stond of de vormgeving en inrichting van het vernieuwde onderwijs zelf uitgevoerd waren zoals dat bedoeld was. Deze vraag kon in grote lijnen positief beantwoord worden.
Op advies van de Politieonderwijsraad hebben de toenmalige ministers van BZK en Justitie in 2008 besloten dat er ook een meer onderwijsextern gerichte evaluatie van PO2002 zou moeten komen (de z.g. ”summatieve evaluatie” of opbrengstevaluatie), en hebben zij de Politieonderwijsraad (POR) gevraagd deze op zich te nemen. Daartoe is de POR een onderzoek gestart waarvan de resultaten in deze publicatie te lezen zijn.

Download de publicatie hieronder

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief