Tevredenheid van bedrijven over ROC Drenthe College

Het Drenthe College (DC) is, met jaarlijks ongeveer 10.000 studenten verdeeld over ruim 240 opleidingen de grootste aanbieder van beroepsonderwijs in de provincie Drenthe. Voor wat betreft opleidingsresultaten scoort het DC bovengemiddeld en voor wat betreft het voorkomen van voortijdig schoolverlaten behoort de instelling tot de kopgroep van de Nederlandse roc‘s. In de afgelopen jaren heeft het DC een aantal maal een onderzoek laten uitvoeren naar de mate van tevredenheid onder de Drentse bedrijven over het DC. Daarbij ging het met name om het peilen van hun mate van betrokkenheid, loyaliteit bij het DC.  In diezelfde periode formuleerde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het beleidsvoornemen om, op termijn, de mate van tevredenheid van het bedrijfsleven met het mbo op te nemen in de bekostigingssystematiek. Als onderdeel van de nadere invulling van dit voornemen is door KBA een pilot uitgevoerd. Doel ervan was enerzijds het ontwikkelen van een valide en betrouwbaar instrument om de waardering van bedrijven voor het mbo te meten en anderzijds om zicht te krijgen op de voorwaarden waaronder het instrument op brede schaal ingezet kan worden.  Tegen deze dubbele achtergrond is in opdracht van het DC voorliggend onderzoek uitgevoerd, waarin – gebruikmakend van een toegespitste versie van de vragenlijst ‘waardering bedrijven voor het mbo’ – de mate van tevredenheid van bedrijven in Drenthe over onderwijs, organisatie en regionale inkadering van het Drenthe College is nagegaan.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief