TL in het groen

Voor het groene onderwijs en voor de groene sector is de doorstroom vanuit de Theoretische Leerweg (TL) in het vmbo naar mbo-groen van cruciaal belang. Dat was ruim acht jaar geleden de belangrijkste aanleiding van het ministerie van EZ (toen: LNV) en het ministerie van OCW voor het experiment TL-groen. Dit experiment heeft zich in twee verschillende gedaantes voltrokken: via een (deel-)experiment met de toekenning van een (tijdelijke) TL-licentie en de inrichting van een groene leeromgeving bij het Citaverde College, en via een (deel-)experiment gericht op verbeterde informatievoorziening en LOB-activiteiten gericht op het mbo-groen en de groene sector vanuit het Edudelta College naar niet-groene vmbo-scholen. Beide experimenten hadden tot doel om de doorstroom naar het mbo-groen op niveau (3 en) 4 te vergroten.

De afgelopen jaren zijn de experimenten op het Citaverde College en het Edudelta College door middel van zes jaarlijkse metingen gemonitord en geëvalueerd. In dit rapport is verslag gedaan van het totaal van uitkomsten van deze metingen. Daarmee kan nu de balans worden opgemaakt.

Download het rapport hieronder.

Auteurs: Rita Kennis MSc

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief