Vakcollege Tiel

In het kader van de ontwikkeling van het Vakcollege Tiel is het gewenst om inzicht te krijgen in het oordeel van betrokkenen over het vakcollege en de wijze waarop het functioneert.
KBA is gevraagd om in de periode tussen mei 2010 en september 2011 drie oordeelsmetingen uit te voeren. De conclusies uit deze oordeelsmeting dienen als stuurinformatie voor verbetering van de kwaliteit van het vakcollege.

De onderliggende rapportage bevat de analyse en resultaten van de eerste oordeelsmeting. De tweede en derde oordeelsmeting zullen in een later stadium plaatsvinden. De speerpunten van de oordeelsmetingen worden in overleg met de Vrienden van het Vakcollege bepaald. Het speerpunt voor de eerste oordeelsmeting betreft de pilot ‘overgang vmbo-mbo’, oftewel de voorbereiding van de overgang van leerjaar 4 naar leerjaar 5 in het vakcollege. In het schooljaar 2009/2010 namen de eerste 11 jongeren deel aan het vierde leerjaar van het Vakcollege Tiel. Zij volgden daarin onder meer stages en namen deel aan de assessmentweek. Deze activiteiten zouden de keuze voor een mbo-opleiding en de overgang naar het mbo soepeler moeten maken. Tijdens de assessmentweek wordt aan de hand van opdrachten en gesprekken na afloop van de opdrachten, in kaart gebracht wat de leerling wel en niet kan en weet, in relatie tot het gekozen bbl-traject.

In de eerste oordeelsmeting hebben docenten, praktijkleermeesters en deelnemers de gelegenheid gekregen hun mening over de overgang vmbo-mbo te geven en verbeterpunten aan te dragen, mede op basis van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de bovengenoemde activiteiten. Er is onder meer naar het oordeel gevraagd over de begeleiding van de deelnemers vanuit school en bedrijf, over de samenwerking tussen de betrokkenen en over het vakcollege in het algemeen.

Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief