Vandaag is het 2040

In de toekomstverkenning voor het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en de wetenschap verkennen we in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hoe het stelsel voor onderwijs en wetenschap er in 2040 uit zou moeten zien en welke handelingsperspectieven er zijn richting 2040. De minister
heeft met deze toekomstverkenning als doel zich ‘in deze snel veranderende wereld, op de toekomstbestendigheid van het stelsel te bezinnen en een aantal grote vraagstukken in samenhang te bekijken, en zorg te dragen dat de strategieën van onderwijsinstellingen en het beleid van de Rijksoverheid elkaar zoveel mogelijk versterken’.

We kijken naar relevante maatschappelijke trends en vragen ons af welke grote vraagstukken de komende decennia invloed zullen hebben op het onderwijs en de wetenschap. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de toekomst zich moeilijk laat voorspellen. Alleen al in deze eeuw deden zich een bankencrisis, een wereldwijde pandemie en oorlog op het Europese continent voor die in de meeste prognoses niet waren voorspeld.

Daarom is deze toekomstverkenning gericht op het bieden van handelingsperspectieven, in plaats van het voorspellen van de toekomst. Het doel is niet met één advies te komen voor de toekomstige inrichting van het stelsel, maar keuzerichtingen te schetsen en de gevolgen van die keuzes te laten zien. Daarmee kan de politiek goed geïnformeerd beslissen over de meest wenselijke toekomst van het stelsel en keuzes in die richting.

 

Het rapport is hieronder te downloaden. Voor deel 2 (verdieping en bijlagen): klik hier.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Paul den Boer, drs. Bianca Leest, drs. Jan Raaijman

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief