Verdieping en verbreding doorstroomactiviteiten mbo-hbo

Vanuit een blijvende behoefte om maatwerk te leveren en regionaal samen te werken aan verbeterde doorstroom is in de periode najaar 2019 – najaar 2022 het NRO-project ‘Verdieping en verbreding van bestaande doorstroomactiviteiten ter bevordering van de overgang mbo-hbo’ uitgevoerd. Het project is een samenwerking tussen KBA Nijmegen, Oberon, HAN University of Applied Sciences en praktijkpartners ROC A12, Graafschap College, ROC Nijmegen en RijnIJssel.

Verbreding heeft plaatsgevonden door middel van het doorontwikkelen van lopende doorstroomactiviteiten binnen een groter aantal mbo-instellingen. Er is in designteams gewerkt volgens de design thinking-methode, waarin de gebruiker (student en docent) centraal staat. Verdieping is tot stand gebracht door middel van het ontwikkelen en valideren van een meetinstrument waarmee op het niveau van (laatstejaars mbo-)studenten inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling van hbo-vaardigheden en LOB-competenties door deelname aan op doorstroom gerichte activiteiten en op geaggregeerd niveau de bijdrage van doorstroom-/voorlichtingsactiviteiten aan deze vaardigheden is onderzocht.

Het rapport is te downloaden via onderstaande knop. De publiekssamenvatting is hier te vinden, en de Handreiking verbeteren doorstroom mbo-hbo staat op deze plek.

Tevens zijn van twee doorstroomactiviteiten video’s gemaakt:

Auteurs: Tessa Jenniskens MSc, drs. Bianca Leest, prof. dr. Maarten Wolbers

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief