Vergroting gebruikswaarde beroepenstructuur zorg en welzijn

Het zeer gedifferentieerde en ondoorzichtige geheel van functies en beroepen in de sector zorg en welzijn is aanleiding geweest om begin negentiger jaren te starten met de ontwikkeling van een beroepenstructuur zorg en welzijn. De primaire functie van de beroepenstructuur is het (her-) formuleren/herijken van kwalificaties en de kwalificatiestructuur ten behoeve van opleidingen in zorg en welzijn. Daarnaast ging het er om het werkveld meer inzicht te verschaffen in de ordening van (functies in) de beroepspraktijk. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in vijf verschillende beroependomeinen, waarvan er drie nader uitgewerkt zijn. Ontwikkelingen in de beroepspraktijk, nieuwe inzichten op het gebied van professionalisering en het werken aan een nieuwe inrichting van de kwalificatiestructuur, c.q. het opleidingenstelsel zijn nu aanleiding om de beroepenstructuur voor zorg en welzijn te evalueren en waar nodig aan te passen.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Paul den Boer

Lees ook

arbeid

De inzet van buitenlands personeel in de TI

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie
arbeid

Rapportage KBA monitor carrosseriebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief