Vitaliteitscoaches en -adviseurs op de arbeidsmarkt

In opdracht van de Hogeschool van Rotterdam is onderzoek gedaan naar de macrodoelmatigheid van een voltijd hbo-bacheloropleiding Sport, Gezondheid en Management, een opleiding tot vitaliteitscoach en -adviseur (vca). Dergelijke beroepskrachten zijn in staat om sport en bewegen als middelen in te zetten bij individuen en groepen op weg naar een actieve en vitale levensstijl. De vca beschikt over het inzicht om, met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, beleid en programma’s te ontwikkelen, te (helpen) implementeren en te evalueren op de elkaar overlappende terreinen van sport en beweging, gezondheidszorg, welzijn en voeding. Kerntaken van de vca zijn beleidsontwikkeling, programmaontwikkeling en programmamanagement en -uitvoering.

Het onderzoek bestond uit twee activiteiten: interviews met sleutelfiguren over het beroepsprofiel van de vca en een onderzoek naar de behoefte aan medewerkers met een dergelijk profiel en afgestudeerden van de beoogde opleiding.
Het onderzoek wijst uit dat het beroepsprofiel van de vitaliteitscoach en -adviseur in hoge mate wordt herkend en onderschreven. Behalve aan professionals met het profiel van de vca, blijkt er ook een duidelijk behoefte te zijn in de onderzochte arbeidsorganisaties aan afgestudeerden van de bacheloropleiding Sport, Gezondheid en Management van de Hogeschool van Rotterdam.

Deze behoefte leeft het sterkst in de sectoren sport en overheid. Algehele conclusie is dan ook dat, gezien de behoefte op de arbeidsmarkt aan professionals met het profiel van een vitaliteitcoach en -adviseur en de meerwaarde die respondenten toekennen aan de bacheloropleiding Sport, Gezondheid en Management van de Hogeschool Rotterdam, deze nieuwe opleiding als macrodoelmatig kan worden beschouwd.

Download de publicatie hieronder. 

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief