Vraag en aanbod van Masters Social Work

De Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) willen starten met een nieuwe opleiding: Professional Master Social Work. In opdracht van de HAN en HvA heeft het KBA een onderzoek uitgevoerd met als doel het vaststellen van het beroepscompetentieprofiel van de Master Social Work en het doen van uitspraken over de macrodoelmatigheid van de beoogde opleiding. In het onderzoek is het nieuwe Beroepscompetentieprofiel Master Social Work vastgesteld en uitgewerkt in termen van kerntaken en kerncompetenties. De HAN en HvA gaan de nieuwe opleiding richten op het beroep van de Master Social Work. Deze beroepsbeoefenaar werkt, zo blijkt uit het onderzoek, aan de oplossing van (zeer) complexe, ernstige en vaak meervoudige probleemsituaties van cliënten en cliëntgroepen in relatie tot hun sociale omgeving in de maatschappelijke context. Hij houdt zicht op ontwikkelingen in de maatschappij, in het beleid, in de problematiek van de doelgroep(en) en op relevante vakgebieden. Hij vertaalt deze ontwikkelingen in de eigen beroepsuitoefening en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de beroepspraktijk. In een overgrote meerderheid van de in het onderzoek benaderde organisaties komt het beroepscompetentieprofiel van de Master Social Work of een daarmee min of meer vergelijkbaar profiel voor. Daarnaast is in een overgrote meerderheid van de organisaties behoefte aan afgestudeerden van de opleiding Professional Master Social Work. Tevens bestaat er in een meerderheid van de organisaties – al dan niet onder condities (vooral van financiële aard) – de bereidheid om werknemers de betreffende opleiding te laten volgen.

Download de publicatie hieronder

Auteurs: drs. Mariska Roelofs

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief