Vraag naar en aanbod van Hbo-Bestuurskundigen en Urban Managers in de metropoolregio Amsterdam

Nederland is een van de dichtst bevolkte landen in de wereld waardoor ruimte een schaars goed is. Dit vraagt om efficiënt en intensief gebruik van beschikbare grond. Met name in het stedelijk gebied speelt meervoudig ruimtegebruik een belangrijke rol. Bij het ontwerpen van nieuwe plannen moet rekening gehouden worden met de bestaande infrastructuur en aanwezige gebouwen. Naast de (her)ontwikkeling van gebieden zien de grote steden zich ook geconfronteerd met een veelheid van andere complexe vraagstukken zoals bijvoorbeeld verkeer en vervoer, integratie van minderheden, economische ontwikkeling, huisvesting en het verduurzamen van de stad. Dit impliceert dat – zeker in de zogenoemde aandachtswijken (krachtwijken) – een goede samenwerking op cultureel, sociaal en economisch gebied van essentieel belang is. Een sectoraal gerichte aanpak van grootstedelijke problemen werkt niet langer. Er is een multidisciplinaire aanpak nodig. Dat vraagt om professionals met know how op bestuurlijk vlak in combinatie met inhoudelijke kennis van de complexe vraagstukken.

Deze trends vormen een aanleiding voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om een brede hbo-bachelor Bestuurskunde aan te bieden in combinatie met een hbo-master Urban Management. Twee opleidingen waarin de stedelijke ontwikkeling in de metropoolregio Amsterdam een centrale plaats inneemt. Deze opleidingen vormen samen met onderzoeksactiviteiten in het praktijk- en onderzoekscentrum – het Urban Lab – een nieuw arrangement. Met dit arrangement wil de HvA professionals opleiden die, met name vanuit de optiek van het grootstedelijke, de toekomst van steden op een gedegen manier kunnen vormgeven.
Het onderhavige onderzoek geeft een nadere empirische onderbouwing van de doelmatigheid van de beoogde hbo-bachelor en hbo-master.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief