KBA Nijmegen
KBA
KBA
2019

Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Tussenrapportage 2019 deel 1
Ton Eimers, Bianca Leest en Pieter Aalbers, José Hermanussen, Ronald Ferket & Renée van Schoonhoven 

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding. Gelijk met de invoering van de nieuwe wet is een meerjarig onderzoek gestart om de implementatie en gevolgen van de wet te monitoren en evalueren.KBA voert een vierjarige evaluatie en monitoring van de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs uit samen met de Vrije Universiteit en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). De onderzoekers bekijken of de beoogde doelen van de wet, het tegengaan van uitval op het mbo en een sterkere positie van de mbo-student, worden bereikt.
 
Inmiddels is er in de evaluatie ook deel 2 verschenen:
Evaluatie en monitor wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht-mbo.
Tussenrapportage2019 deel 2Lees deze publicatie


Terug