KBA Nijmegen
KBA
KBA
2022

Geautoriseerde beschrijving Zorgkundige–Verzorgende-IG

Helpende zorg en welzijn

Om het arbeidspotentieel in een grensstreek maximaal te benutten en aan te laten sluiten op de
vraag dient grensoverschrijdend werken vereenvoudigd te worden. Een manier om dat te realiseren
is door werkgevers en werknemers betrouwbare informatie te geven over de inhoud van
diploma’s/kwalificaties. Met een geautoriseerde beschrijving worden overeenkomsten en verschillen
tussen kwalificaties uit buurlanden geduid en wordt betekenis gegeven aan de grensoverschrijdende
inzetbaarheid van beroepsbeoefenaren.

Lees ook:
Geautoriseerde beschrijving Beheerder IT operations
Organisatie en management (in de zorg)
Geautoriseerde beschrijving Computeroperator
Geautoriseerde beschrijving Technicus Internet of Things
Geautoriseerde beschrijving Elektromecanicien


Lees deze publicatie


Terug