KBA Nijmegen
KBA
KBA
2019

Jongvolwassenen in de bijstand in Almere

Achtergronden van en ondersteuning aan 18-27 jarigen in de bijstand in de gemeente Almere
Rita Kennis & Annet Jager

In opdracht van de gemeente Almere is een onderzoek uitgevoerd naar jongvolwassenen (18-27 jaar) met een bijstandsuitkering. Het gaat om mensen die er op jonge leeftijd niet in slagen om een opleiding te volgen of te werken. Onderzocht is hoe de doelgroep te typeren is en met welke problematiek de jongvolwassenen te maken hebben. Ten tweede is gekeken naar de belemmeringen die de jongvolwassenen in de bijstand ervaren in de ondersteuning door en contacten met de gemeente en andere instanties. Tot slot is ook onderzocht welke potentie en kansen op uitstroom naar werk of andere vormen van duurzame maatschappelijke participatie jongvolwassenen in de bijstand hebben en welke aanbevelingen over de ondersteuning aan jonge bijstandsgerechtigden kunnen worden gedaan.


Lees deze publicatie


Terug