KBA Nijmegen
KBA
KBA
2018

Quick scan Tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor asielzoekerskinderen

Bianca Leest & Annemarie van Langen

In 2015-2016 werden in hoog tempo tijdelijke (nood)onderwijsvoorzieningen ingericht voor asielzoekerskinderen en bestaande onderwijsvoorzieningen uitgebreid. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil graag leren van deze ervaringen.
 
OCW heeft KBA Nijmegen gevraagd de opgedane ervaringen op een aantal plekken op te halen, waar tijdelijke (nood)onderwijsvoorzieningen voor het primair en voortgezet onderwijs zijn opgezet. Het onderzoeksbureau heeft 3 cases geselecteerd: Nijmegen, Terneuzen en Harderwijk/Zeewolde. Bij deze 3 cases zijn gesprekken gevoerd met gemeente(n), schoolbesturen en scholen.
De quick scan laat zien hoe de samenwerking en taakverdeling op deze locaties is verlopen en waar deze locaties tegenaan liepen. In de quick scan zijn ook ervaringen beschreven op thema’s ten tijde van de hoge instroom, zoals:
huisvesting
vervoer
personeel
onderwijsbekostiging.

De quick scan sluit af met succesfactoren en verbeterpunten. De bijlage bevat informatie die gebruikt kan worden door gemeenten, schoolbesturen en scholen die in de toekomst te maken krijgen met het (snel) opzetten van tijdelijke onderwijsvoorzieningen.
 
Handreiking (bijlage bij de Quick scan)


Lees deze publicatie


Terug