KBA Nijmegen
KBA
KBA
2022

SchoolWerkt! - Vijfde meting

Over jongeren en jongvolwassenen in de RMC-regio Utrecht
Kelly Beurskens, Ton Eimers & Rita Kennis

De gemeente Utrecht heeft namens de gezamenlijke partijen in de SchoolWerkt-agenda opdracht verleend voor monitoring: de SchoolWerkt-monitor. In de SchoolWerkt-monitor staan de jongeren en jongvolwassenen die woonachtig zijn in de RMC-regio Utrecht en hun schoolloopbaan cen-traal. Hoe het met deze jongeren en jongvolwassenen gaat is de hoofdvraag van deze monitor: zitten ze op school, halen ze een diploma, krijgen ze ondersteuning, hebben ze werk?
De eerste meting van de SchoolWerkt-monitor is in januari 2018 verschenen. De schoolloopbaan van alle jongeren en jongvolwassenen in de regio is in deze meting kwantitatief in beeld gebracht (peildatum 1 oktober 2017). In juli 2019 verscheen de tweede meting van de SchoolWerkt-monitor (peildatum 1 oktober 2018). In deze meting werden, naast een update van de cijfers uit de eerste meting, zes verdiepende (deel)onderzoeken uitgevoerd. Vanaf 2020 is – voor het kwantitatieve deel – een vervolg gegeven aan de dataverzameling. De derde meting (peildatum 1 oktober 2019) en vierde meting (peildatum 1 oktober 2020) zijn een meer beknopte versie van de vorige metin-gen van de SchoolWerkt-monitor en hebben de vorm van een factsheet. Deze metingen zijn be-doeld om de continuering van de dataverzameling voort te zetten.

De publicaties van de eerste, tweede, derde en vierde meting van de SchoolWerkt-monitor zijn hier te vinden:
SchoolWerkt-monitor 2017
SchoolWerkt-monitor 2018
SchoolWerkt-monitor 2019
SchoolWerkt-monitor 2020

De belangrijkste uitkomsten van de vijfde meting van de SchoolWerkt-monitor zijn ook visueel verwerkt in een infographic:
Infographic SchoolWerkt-monitor 2021


Lees deze publicatie


Terug